Samarbeidspartnere


Aktivitet
Vi er avhengige av samarbeidspartnere og støttespillere for å realisere vårt prosjekt. Vi vil derfor rette en stor takk til alle våre samarbeidspartnere! Det at dere bidrar, gjør at vi kan ha 100% fokus på å nå målene våre.
Hvis du også er interessert i å bidra, så kontakt oss gjerne på
sponsor@norgesskoyteakademi.com
Built and maintained by: Christoffer Rukke